DỰ ÁN DI DỜI 2 LINE DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN BỘT CÁ TRA/BASA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN KCF Địa chỉ: KCN SA ĐÉC, TỈNH ĐỒNG THÁP, VIỆT NAM

DỰ ÁN DI DỜI 2 LINE DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN BỘT CÁ TRA/BASA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN KCF

Địa chỉ: KCN SA ĐÉC, TỈNH ĐỒNG THÁP, VIỆT NAM