CHẾ TẠO VÀ LẮP ĐẶT MÁY SẤY CÔNG SUẤT 90 TẤN/ NGÀY ĐÊM ĐỊA ĐIỂM: ĐỒNG TỔ HOÀN THÀNH: 12/2023

CHẾ TẠO VÀ LẮP ĐẶT MÁY SẤY CÔNG SUẤT 90 TẤN/ NGÀY ĐÊM

ĐỊA ĐIỂM: ĐỒNG TỔ

HOÀN THÀNH: 12/2023