LÒ HƠI HỖN HỢP BIO-GAS 8T-H - Á CHÂU HOA SƠN - Dự án