DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN BỘT CÁ TRA-BASA - CTY THỰC PHẨM VĨNH PHƯỚC